karpŚroda, 13 listopada 2013 karpImieniny: Arkadii, Krystyna, Stanisławy karpOstatnia aktualizacja: 2013-11-07
logowanie
Login: Hasło:
reklama
współpraca
kluby
gadugadu arek 2745561 albert 7300154 mail biuro@carpstrong.eu arek@carpstrong.eu albert@carpstrong.eu  
reklama


ostatnio dołączyli
przemekt1szalom9mały_jżcprzemo1981kastor
reklama
statystyki
Ilość odwiedzin: 1082073
Ilość odwiedzin dziś: 102
Ilość użytkowników: 762
reklama
wiadomości
karpieREGULAMIN ORGANIZACYJNY POLISH CARP MASTERS & POLISH CARP CHALLENGE -informacja PFWK

 


REGULAMIN ORGANIZACYJNY POLISH CARP MASTERS & POLISH CARP CHALLENGE .

Regulamin zawodów karpiarzy „Polish Carp Masters" Mistrzostwa Polski Karpiarzy .

1. Prawo ubiegania się o zakwalifikowanie zawodów do cyklu imprez pod nazwą PCM mają : osoby fizyczne, firmy, kluby oraz inne organizacje zrzeszające karpiarzy.
2. Regulamin zawodów ubiegających się o status eliminacji do PCM musi spełniać następujące warunki:
a. Zawody muszą być ogólnodostępne
b. Zawody muszą odbywać się zgodnie z zasadą „złów i wypuść"
c. W zawodach nie wolno używać żywych przynęt do łowienia i nęcenia
d. W zawodach musi uczestniczyć co najmniej 25 zespołów dwuosobowych
e. Organizator ma obowiązek zabezpieczyć odpowiednią ilość sędziów ( co najmniej 1 sędzia na 5 zespołów )
f. Ryby we workach karpiowych nie mogą być przetrzymywane dłużej niż : karp 12 h , amur 1 h
g. Zawody muszą trwać nie mniej niż cztery doby ( 96 godzin )
h. W zawodach liczą się karpie i amury powyżej 2,00 kg
3. Wszystkie pozostałe zapisy regulaminów poszczególnych zawodów ustalają ich Organizatorzy.
4. PFWK może na każde zawody wysłać swojego obserwatora.
5. Organizator który uzyska dla swych zawodów status eliminacji do PCM może używać logo PCM i PFWK na danej imprezie, jak również w materiałach reklamowych i informacyjnych.
6. W zawodach uznanych przez PFWK jako eliminacje PCM trzy pierwsze drużyny uzyskają prawo startu w finale Polish Carp Masters .
7. Każdy zespół może uczestniczyć w dowolnej liczbie eliminacji do PCM.
8. Jeżeli w danych zawodach, któryś z trzech pierwszych zespołów już wcześniej uzyska kwalifikację do finału, jego miejsce zajmuje następny w kolejności, aż do uzyskania pełnych trzech zespołów.
9. Jeżeli zespół który uzyskał kwalifikacje nie chce lub nie może uczestniczyć w finale, natychmiast informuje o tym Organizatora zawodów. Organizator przyjmuje wtedy oświadczenie o rezygnacji na piśmie i natychmiast przekazuje tę informacje następnemu zespołowi w klasyfikacji zawodów.
10. Oddawanie , przekazywanie i odstępowanie odpłatne kwalifikacji do finału PCM jest zabronione.
11. W wypadku rezygnacji zespołu z uczestnictwa w finale PCM w innym czasie , należy o tym fakcie niezwłocznie zawiadomić PFWK. PFWK w takich wypadkach na podstawie danych od Organizatora zawodów , udzieli kwalifikacji następnemu w kolejności zespołowi.
12. Organizatorzy zawodów wpisanych do PCM z każdych zawodów spiszą protokół, który będzie zawierał :
a. Pełne dane oraz telefony kontaktowe pierwszych dziesięciu zespołów w klasyfikacji końcowej oraz ich wyniki
b. Informacje które zespoły uzyskały kwalifikacje do finału PCM
c. Pisemne oświadczenie o ewentualnej rezygnacji zespołu z uczestnictwa w finale , gdy takie zdarzenie będzie miało miejsce
d. Organizator prześle PFWK protokół z zawodów nie później niż do 7 dni po zawodach
e. Formularz protokółu będzie do pobrania na stronie PFWK i przesłać go będzie można elektronicznie
13. Co najmniej na 14 dni prze zawodami wpisanymi do PCM organizator prześle do PFWK pełną listę startujących.
14. Organizatorzy zawodów wpisanych do PCM najpóźniej 30 dni przed zawodami przekażą na konto PFWK 70,00 zł od każdego startującego zespołu, jako opłatę organizacyjną na finał PCM.
15. Za wszystkie opłaty organizacyjne oraz wpłaty od sponsorów zostanie sfinansowany finał PCM
16. Uczestnictwo w finale „Polish Carp Masters" Mistrzostwa Polski Karpiarzy, będzie dla finalistów bezpłatne .
17. Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian organizacyjnych .
18. Wszelkie ewentualne dodatkowe szczegóły zostaną uzgodnione indywidualnie z poszczególnymi Organizatorami zawodów.
19. O każdej zmianie regulaminu, PFWK będzie informować na swym portalu informacyjnym.

Regulamin rywalizacji karpiarzy „Polish Carp Challenge" o Puchar Polski Karpiarzy .

1. Prawo ubiegania się o zakwalifikowanie zawodów do cyklu imprez pod nazwą PCC mają : osoby fizyczne, firmy, kluby oraz inne organizacje zrzeszające karpiarzy.
2. Regulamin zawodów ubiegających się o wpisane do rywalizacji karpiarzy w PCC musi spełniać następujące warunki:
a. Zawody muszą być ogólnodostępne co najmniej w 50 %
b. Zawody muszą odbywać się zgodnie z zasadą „złów i wypuść"
c. W zawodach nie wolno używać żywych przynęt do łowienia i nęcenia
d. W zawodach musi uczestniczyć co najmniej 15 zespołów dwuosobowych
e. Organizator ma obowiązek zabezpieczyć odpowiednią ilość sędziów ( co najmniej 1 sędzia na 8 zespołów )
f. Ryby we workach karpiowych nie mogą być przetrzymywane dłużej niż : karp 12 h , amur 1 h
g. Zawody muszą trwać nie mniej niż trzy doby ( 72godziny )
h. W zawodach liczą się karpie i amury powyżej 2,00 kg
3. Wszystkie pozostałe zapisy regulaminów poszczególnych zawodów ustalają ich Organizatorzy.
4. Organizator który wpisze swoje zawody do rywalizacji PCC może używać logo PCC i PFWK na danej imprezie, jak również w materiałach reklamowych i informacyjnych.
5. PFWK może na każde zawody wysłać swojego obserwatora.
6. W zawodach wpisanych do rywalizacji PCC pierwsze 10 drużyn uzyskuje punkty pucharowe .
7. Punkty naliczane będą w następujący sposób i zależnie od zajętego miejsca :
a. 1 - 40 , 2 - 30 , 3 - 25 , 4 - 20 , 5 - 15 , 6 - 10 , 7 - 8 , 8 - 5 , 9 - 3 , 10 - 2 ,
b. Wszystkie pozostałe zespoły otrzymują po 1 punkcie
8. Każdy zespół lub drużyna może uczestniczyć w dowolnej liczbie zawodów.
9. Rywalizacja karpiarzy w PCC będzie rozgrywana w dwóch kategoriach :
a. Indywidualnej - zespoły dwuosobowe
b. Drużynowej - drużyny trzyzespołowe w zespołach dwuosobowych
10. Zwycięzcą klasyfikacji indywidualnej będzie zespół który zgromadzi największą liczbę punktów.
11. Zwycięzcą klasyfikacji drużynowej będzie drużyna, której trzy zespoły razem zdobędą największą liczbę punktów.
12. W danym sezonie zespół raz a drużyna dwa razy, może dokonać zmiany zawodników .
13. W klasyfikacji końcowej uwzględnione będą składy w których zespoły oraz drużyny zakończyły rywalizację.
14. Składy drużyn uczestniczących w PCC należy zgłosić do PFWK najpóźniej na 14 dni przed pierwszymi zawodami z cyklu PCC , w których drużyna ma zamiar uczestniczyć.
15. Zespół który zwycięży w klasyfikacji indywidualnej zdobędzie Puchar Polski w klasyfikacji indywidualnej.
16. Drużyna która zwycięży w klasyfikacji drużynowej zdobędzie Puchar Polski w klasyfikacji drużynowej.
17. Zdobywcy Pucharów Polski zarówno indywidualnie jak i drużynowo uzyskają również prawo uczestnictwa w finale „Polish Carp Masters" Mistrzostwach Polski Karpiarzy bez udziału w eliminacjach.
18. Jeżeli zespół który uzyskał prawo do startu w finale PCM nie chce lub nie może w nim uczestniczyć, natychmiast powinien o tym poinformować PFWK. PFWK niezwłocznie przekaże tę informację następnemu zespołowi w klasyfikacji PCC.
19. Jeżeli drużyna która uzyskała prawo do startu w finale PCM nie chce lub nie może w nim uczestniczyć, natychmiast powinna o tym poinformować PFWK. PFWK niezwłocznie przekaże tę informacje następnej drużynie w klasyfikacji PCC.
20. Oddawanie , przekazywanie i odstępowanie odpłatne kwalifikacji do finału PCM jest zabronione.
21. Klasyfikacja drużynowa i indywidualna będzie prowadzona na stronach portalu informacyjnego PFWK i na stronach portali zaprzyjaźnionych.
22. Organizatorzy zawodów wpisanych do PCC z każdych zawodów spiszą protokół, który będzie zawierał :
a. Dane oraz telefony kontaktowe pierwszych dziesięciu zespołów oraz ich wyniki
b. Organizator prześle PFWK protokół z zawodów nie później niż do 7 dni po zawodach
c. Formularz protokółu będzie do pobrania na stronie PFWK i przesłać go będzie można elektronicznie
23. Co najmniej na 14 dni prze zawodami wpisanymi do PCC organizator prześle do PFWK pełną listę startujących.
24. Organizatorzy zawodów wpisanych do PCC najpóźniej 30 dni przed zawodami przekażą na konto PFWK 15,00 zł od każdego startującego zespołu, jako opłatę organizacyjną na finał PCM.
25. Za wszystkie opłaty organizacyjne oraz wpłaty od sponsorów zostanie sfinansowany finał PCM
26. Uczestnictwo w finale „Polish Carp Masters" Mistrzostwa Polski Karpiarzy będzie dla finalistów PCC bezpłatne .
27. Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian organizacyjnych .
28. O wszelkich zmianach będziemy informować na stronach portalu informacyjnego PFWK.Postanowienia końcowe.
Informacja o nagrodach , ostatecznej wysokości opłaty organizacyjnej, finale PCM będzie podana po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń od Organizatorów do PCC i PCM . W przypadku dużej liczby zgłoszeń do obu imprez, oraz po ostatecznym określeniu wsparcia sponsorów, opłata organizacyjna może jeszcze zostać obniżona .

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres : sport@pfwk.pl


 


 

karpie - aktualności
CENNIKOCHRONA PRAW OSOBOWYCHREGULAMIN PORTALUREGULAMIN FORUM