karpŚroda, 13 listopada 2013 karpImieniny: Arkadii, Krystyna, Stanisławy karpOstatnia aktualizacja: 2013-11-07
logowanie
Login: Hasło:
reklama
współpraca
kluby
gadugadu arek 2745561 albert 7300154 mail biuro@carpstrong.eu arek@carpstrong.eu albert@carpstrong.eu  
reklama


ostatnio dołączyli
przemekt1szalom9mały_jżcprzemo1981kastor
reklama
statystyki
Ilość odwiedzin: 1082009
Ilość odwiedzin dziś: 92
Ilość użytkowników: 762
reklama
wiadomości
karpieMITING POLSKICH DRUŻYN KARPIOWYCH - KARPIARZE – MARTYNCESerdecznie zapraszamy na największy meeting karpiowy w Polsce w 2013 roku, który odbędzie się w dniach 26-30.06.2013r. nad zbiornikiem w Michalicach.


 


  


Zawody będą miały charakter charytatywny, część dochodu z imprezy będzie przeznaczona na leczenie i rehabilitację Martynki Spaszewskiej - córki karpiarza.
 


Martynka jest pogodną i wesołą dziewczynką, jednak los sprawił, że urodziła się z przykrą chorobą jaką jest rozszczep kręgosłupa (przepuklina oponowo-rdzeniowa) i wodogłowie. Była już kilka razy operowana m.in. tuż po urodzeniu oraz w późniejszym czasie gdy okazało się, że musi mieć też operacje na stopy. Martynka nie może tak jak inne dzieci normalnie chodzić czy biegać. Potrzebne jej są specjalne ortezy usztywniające nóżki, ponieważ ma niedowład i obniżone napięcie mięśniowe. Rehabilitowana jest od urodzenia. Mamy nadzieję, że dzięki dalszemu leczeniu i rehabilitacji będzie coraz bardziej sprawniejsza i samodzielna. To jest właśnie marzenie i cel Martynki oraz jej rodziców. Mamy wielką nadzieję, że każdy karpiarz z wielkim sercem zdecyduje się na wzięcie udziału w zawodach. Więcej na temat Martynki na stronie www.martynkaspaszewska.boo.pl/


 


 


 


WARUNKI UCZESTNICTWA


 


1. Organizator przyjmuje zgłoszenia w formie e-maila na adres karpiarzemartynie@wp.pl do dnia 31.03.2013 r.


2. Wpisowe od drużyny wynosi 300 zł. (asystent dodatkowo 40 zł) należy wpłacić do dnia 31.03.2012 r. na następujący rachunek”


Okręg PZW Opole


WKS Gobio Namysłów


Nr konta: 33 8890 0001 0034 9776 2000 0001


z dopiskiem: „KARPIARZE MARTYNCE”


3. Przy zgłoszeniu e-mailowym należy podać następujące informacje:


-Imię i nazwisko drużyny oraz asystenta (jeśli taki będzie).


-Nazwę klubu (jeśli taka jest)


-Telefon kontaktowy kapitana drużyny


-E-mail kontaktowy kapitana drużyny.


-Adres korespondencyjny kapitana drużyny.


-Rozmiar koszulek kapitana / partnera / asystenta


4. Organizator przewiduje rozmieszczenie na zbiorniku 70 stanowisk.


5. W przypadku dużej liczby zgłoszeń w miesiącu kwietniu 2013 r zostanie zamieszczony komunikat nr 2 odnośnie ostatecznej liczby stanowisk. Lista startowa zawodników będzie na bieżąco aktualizowana na stronach internetowych organizatora www.namyslow.pzw.org.pl/ i portali wspierajacych akcję.


6. O zakwalifikowaniu do zawodów decyduje kolejność zgłoszeń.


7. Organizator rezerwuje 10 stanowisk dla drużyn reprezentujących sponsorów.


 


 


ORGANIZATOR ZAPEWNIA (w cenie wpisowego):


 


1. Poczęstunek na rozpoczęcie zawodów (piwko, udźce pieczone, prosiak, muzyka, wyświetlanie filmów DVD pierwszego dnia).


2. Koszulki imprezy i inne materiały promocyjno-reklamowe.


3. Cenne nagrody – przewidywana pula nagród wyniesie około 15 tys. zł. Pula nagród może się zmienić i będzie uwarunkowana od ilości startujących drużyn oraz sponsorów zawodów.


4. Ostateczna pula nagród oraz ich podział zostanie podany w komunikacie nr 2 w miesiącu kwietniu 2013 r.


 


 


 


WPISOWE – PODZIAŁ


 


Organizator przewiduje następujący podział środków uzyskanych z wpisowego:


- 34% dochodu przeznaczamy na leczenie i rehabilitację Martynki Spaszewskiej


- 33% dochodu przeznaczamy na nagrody.


- 33% dochodu przeznaczamy na koszty organizacyjne (sędziowie, posiłki na otwarcie i zakończenie, zaproszenia, podziękowania, puchary, sprzątanie, plakietki, koszulki, upominki,)


 


HARMONOGRAM ZAWODÓW:


 


26.06.2013 r. - dzień pierwszy


Godziny od 14.00 do 17.00 rejestracja zawodników.


17.00 uroczyste otwarcie, poczęstunek,


18.00 licytacja sprzętu i innych rzeczy przekazanych od sponsorów na rzecz rehabilitacji Martynki. Wyświetlanie filmów DVD, tańce, impreza do białego rana.


 


27.06.2013r. - dzień drugi.


8.00 – losowanie stanowisk,


10.00 – 15.00 wejście na stanowiska, sondowanie, znakowanie, nęcenie,


15.00 – rozpoczęcie zawodów,


 


28.06.2013r. - dzień trzeci


Czas trwania zawodów,


 


29.06.2013r. - dzień czwarty


Czas trwania zawodów,


 


30.06.2013 r. – dzień piąty


Godzina 9.00 koniec łowienia,


12.00 zakończenie zawodów, wręczenie pucharów, nagród i podziękowań, zdjęcie grupowe.


 


REGULAMIN


 


1. Organizatorem zawodów jest Wędkarski Klub Sportowy i Koło PZW GOBIO Namysłów.


2. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu przed i w czasie trwania zawodów z przyczyn od nas nie zależnych [fatalna pogoda].


3. Zawody odbywają się na żywej rybie.


4. Do klasyfikacji generalnej zaliczamy karpie i amury powyżej 2 kg.


5. Zawody typu Big Fish - czyli wygrywa drużyna która złowi największego karpia lub amura..


6. W razie takiej samej wagi największej ryby 2 lub więcej drużyn, o kolejności zajętych miejsc decyduje łączna waga złowionych ryb przez drużynę a w przypadku takiej samej łącznej wagi – losowanie.


7. Tylko drużyna, asystent oraz sędziowie mogą przebywać na stanowisku.


8. Wędziska rozstawiamy max 5 m od tabliczki z nr stanowiska wszelkie nieporozumienia zgłaszamy natychmiast sędziom. Sędziowie są upoważnieni do rozstrzygania spraw spornych.


9. Zawodnicy z drużyny sami wyrzucają / wywożą zestawy, holują rybę i podbierają.


10.Holowanie ryby tylko w obrębie swojego stanowiska.


11. Rybę należy tak holować aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiadów w innym razie może zostać nie zaliczona.


12. Każdy zawodnik, którego zestaw zostanie splątany przez rybę holowaną przez sąsiedni zespół, może ten fakt zgłosić sędziemu, ale nie musi.


13. W czasie trwania zawodów zawodnicy mogą wchodzić do wody do wysokości ud pod warunkiem nałożenia kapoku! (Kapoka nie zapewnia organizator).


14. Do czasu zgłoszenia, ryba musi być przechowywana w worku karpiowym.


15. 1 ryba - 1 worek, wyhaczanie odbywa się na macie karpiowej.


16. Tylko organizatorzy mają prawo do przeszukania sprzętu i samochodów zawodników (w ich obecności) w razie podejrzenia o złamanie regulaminu. Jeśli drużyna dopuści się oszustwa zostanie natychmiast wykluczona z zawodów, bez zwrotu poniesionych kosztów!!!


17. Dozwolone jest łowienie tylko metodą gruntową. Każda drużyna łowi maksymalnie na cztery wędki, zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak. Zakaz używania drgającej szczytówki i metody spławikowej,


18. Dozwolone jest korzystanie maksimum z czterech markerów (bojek) do oznaczenia łowiska.


19. Nęcenie dozwolone jest za pomocą ręki, rury wyrzutowej, procy, rakiety, działek pneumatycznych, łódek zdalnie sterowanych oraz z użyciem środków pływających.


20. Dozwolone jest używanie środków pływających zarówno do nęcenia jak i wywożenia zestawów oraz podbierania ryb.


21. Każda drużyna musi być wyposażona w kamizelkę ratunkową a każde wejście do wody i do pontonu ma odbywać się w kamizelce ratunkowej! Niedostosowanie się do tych zasad dyskwalifikuje drużynę!! NALEŻY O TYM PAMIETAĆ.


22. Zakaz używania wszelkich przynęt zwierzęcych [do zanęt i jako przynęt].


23. Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 15 minut po sygnale - koniec zawodów.


24. Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im oraz rybom zdjęć i filmowania przez organizatorów w czasie trwania zawodów.


25. W czasie trwania zawodów całkowity zakaz poruszania się samochodem przez uczestników nie dotyczy organizatorów.


26. W momencie opuszczenia przez drużynę stanowiska należy wyjąć zestawy z wody, a na stanowisku musi pozostać asystent.


27. Zakaz rozpalania ognisk.


28. W razie niesprzyjających warunków pogodowych lub innych nagłych zdarzeń, organizatorzy mogą przerwać, lub wcześniej zakończyć zawody. W ostatnim przypadku, klasyfikacja generalna liczona będzie według stanu w momencie przerwania imprezy.


29. Po zakończeniu łowiska należy posprzątać swoje stanowisko.


30. Zakaz spożywania alkoholu.


31. Każda drużyna przy rejestracji podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem zawodów.


 


ASYSTENT (40zł):


 


1. Każda drużyna może mieć jednego asystenta.


2. Każdy asystent jest zobowiązany do zarejestrowania się wraz z zawodnikami.


3. Asystent może pomagać zawodnikom w dostarczaniu i przygotowywaniu posiłków, rozbijaniu stanowiska, we wzywaniu sędziów oraz pilnować stanowiska w czasie nieobecności zawodników.


4. Każdy asystent otrzymuję koszulkę spotkania.


Jeżeli asystent będzie wykonywał takie czynności jak:


- nęcenie,


- szykowanie zestawów,


- zacinanie ryby,


- holowanie ryby,


- podbieranie ryb,


- wyrzucanie zestawów,


- wywożenie zestawów,


zespół zostanie wykluczony z zawodów!!!


 


 


 


LOSOWANIE STANOWISK:


 


Losowanie odbędzie się zgodnie z regulaminem i tak następuje:


 


1. Wszyscy startujący muszą osobiście uczestniczyć w losowaniu z wyjątkiem punkt 2.


2. W przypadku kiedy drużyna nie będzie mogła być obecna podczas losowania ze względów uznanych przez organizatorów za usprawiedliwione, losowania za tą drużynę dokona jeden z uczestników imprezy.


3. Nazwiska zawodników każdego zespołu a także numery stanowisk będą zamknięte w nieprzezroczystych pojemnikach.


4. Losowanie stanowisk odbędzie się na zasadzie: wylosowana przez organizatora drużyna losuje dla siebie numer stanowiska i jeśli jej odpowiada to je zatrzymuje, a jeżeli nie to losuje jeszcze raz i wtedy musi zostać już przy tym wylosowanym numerze stanowisku nie ma już trzeciej szansy! Losuje już tylko następną drużynę itd. aż do ostatniej drużyny.


 


 

karpie - aktualności
CENNIKOCHRONA PRAW OSOBOWYCHREGULAMIN PORTALUREGULAMIN FORUM