karpWtorek, 15 marca 2016 karpImieniny: Delfiny, Longina, Ludwiki karpOstatnia aktualizacja: 2015-09-03
logowanie
Login: Hasło:
reklama
współpraca
kluby
gadugadu albert 7300154 mail 501-780-671   albert@carpstrong.eu  
reklama

ostatnio dołączyli
iwonkak12@wp.pltyberxcarpTomForModoliverLee76
reklama
statystyki
Ilość odwiedzin: 2142285
Ilość odwiedzin dziś: 43
Ilość użytkowników: 774
imprezy
karpieVI Karpiowe Mistrzostwa Okregu PZW w Poznaniu

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
VI KARPIOWYCH
MISTRZOSTW OKRĘGU PZW W POZNANIU
„ZALEW ŚREDZKI" W ŚRODZIEWLKP.


Karpiowe Mistrzostwa Okręgu PZW w Poznaniu zostaną rozegrane zgodnie z Regulaminem Mistrzostw
oraz regulaminem łowiska w dniach 02 - 05.06.2011r. na „ Zalewie Średzkim"
Opiekun: Koło PZW w Środzie Wlkp..
Organizator: Biuro ZO PZW w Poznaniu i Karpiowy Klub Wędkarski „SAZAN" Środa Wlkp.


Miejsce zbiórki: PlaŜa Miejska w Środzie Wlkp. godzina 12.00
Prawo startu mają tylko Członkowie PZW Okręgu Poznańskiego

Plan Zawodów 02.06.2011r.

godzina 12.00 oficjalne otwarcie Mistrzostw
- odprawa techniczna
- losowanie stanowisk
- rozejście na stanowiska i przygotowanie do zawodów
godzina 16.00 rozpoczęcie łowienia
02 - 05.06.2011r. łowienie
05.06.2011r.
godzina 11.00 koniec łowienia
13.00 ogłoszenie wyników
14.00 Oficjalne Wyniki Mistrzostw Okręgu 2011
dekoracja zwycięzców
oficjalne zamknięcie Mistrzostw Okręgu 2011


Koszt uczestnictwa wynosi 300,00 zł od zgłoszonej druŜyny (pary).
Zgłoszenia pisemne do dnia 01.05.2011r. na adres: Karpiowy Klub Wędkarski Sazan Środa Wlkp.
63-000 ul.Niedziałkowskiego 30/4 lub e-mail: e-mail: karpiowyklubwendkarski@onet.pl
W zgłoszeniu prosimy podać Nazwisko i Imię zawodników oraz nazwę koła / klubu PZW

.
Wpłaty na konto: BŚ 23 9085 0002 0000 0003 0081 0001 z dopiskiem „Karpiowe M.O."
Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest potwierdzenie wpłaty na konto Okręgu do 01.05.2011r.
W związku z ograniczoną pojemnością łowiska ( ok. 30 druŜyn) o dopuszczeniu do zawodów
będzie liczyła kolejność ( data) zgłoszenia.

Dodatkowe Informacje:

Marcin Wrzeszcz

tel. kom. 0600 179 584


http://www.klubkarpiowysazan.pl/

REGULAMIN KARPIOWYCH MISTRZOSTW OKRĘGU PZW W POZNANIU


1. W zawodach mogą uczestniczyć członkowie PZW Okręgu Poznańskiego z aktualnie opłaconymi składkami.
2. W zawodach startują druŜyny dwu osobowe łowiąc na 4 wędki tylko metodą włosową.
    W przypadku niekompletnej druŜyny dopuszcza się start jednego zawodnika - łowiącego
    na 2 wędki jednak za kwotę startowego jak za całą druŜynę.
3. Klasyfikacja zawodów:
    druŜynowa: suma kilogramów złowionych przez druŜynę
    indywidualna: o największą rybę zawodów.
    Do klasyfikacji liczą się tylko następujące gatunki ryb:
    karp
    amur
4. Zanęcanie i stawianie „markerów" dozwolone jest wyłącznie z linii brzegowej.
5. Holowanie ryb.
    Jedynie zawodnicy mogą holować i podbierać ryby.
    Wyhaczanie ryb moŜe odbywać się jedynie na matach karpiowych, a ich przetrzymywanie do momentu zwaŜenia przez
    sędziego moŜe odbywać się tylko w worku karpiowym w którym moŜe znajdować się tylko jedna ryba.
6. Opuszczanie sektora druŜyny i terenu zawodów moŜe odbywać się jedynie za zgodą sędziego.
7. Osoby trzecie mogą wejść w sektor druŜyny tylko za zgodą sędziego.
8. Podczas zawodów obowiązuję zakaŜ spoŜywania alkoholu.
9. Wędkujący mają prawo łowić tylko na zestawy gruntowe, zabrania się stosowania innych metod połowu w tym drgającej
    szczytówki, stosowania przynęt zwierzęcych: robaków, larw itp.
10. W zawodach obowiązują trzy sygnały:
      pierwszy - rozpoczęcie zawodów, czas na dojście do wylosowanego stanowiska, przygotowanie do zawodów.
      drugi sygnał - oznacza rozpoczęcie zawodów - łowienia
      trzeci sygnał - oznacza zakończenie zawodów.
      Po tym synale obowiązuje zawodników określony czas na zdanie karty startowej komisji sędziowskiej.
11. O braku moŜliwości zdania karty zawodnik telefonicznie zawiadamia sędziego głównego który podejmuje odpowiednią
     decyzję.
12. W sprawach spornych odwołanie na piśmie powinno być złoŜone przez kierownika druŜyny do Sędziego Głównego w
     ciągu 15 minut od czasu ogłoszenia nieoficjalnych wyników zawodów.
     Warunkiem rozpatrzenia protestu jest wpłacenie wadium (za pokwitowaniem) w wysokości 150zł.
     Protest rozpatruje Sędzia Główny Zawodów, a podjęta przez niego decyzja jest ostateczna.
     W przypadku uznania zgłoszonego protestu wadium jest bezzwłocznie zwracane.
13. Nagrody zdobywane w zawodach
     W zawodach przyjmuje się zasadę wyróŜniania zdobywców:
     od 1 - 3 miejsca: puchary, medale, dyplomy, upominki
     od 4 - 6 miejsca dyplomy z zaznaczeniem zajętego miejsca, upominki
    Dodatkowa nagroda za złowienie „Największej Ryby" - liczyć się będzie waga ryby.
    W zawodach sponsorzy mogą fundować dodatkowe upominki rzeczowe.
14. Kary porządkowe
    Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:
  - stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub uŜywanie środków zmniejszających tę dyspozycję w
    czasie zawodów
  - nie sportowe i nie etyczne zachowanie się w stosunku do organizatora, sędziego lub innych zawodników (po jednorazowym
    zwróceniu uwagi) przez sędziego lub organizatora.
 - wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu.
 - przedłoŜenia do pomiaru ryb z widocznymi oznakami „śniętej" lub „nieświeŜej" ryby.
 - nie zdanie „karty startowej" komisji sędziowskiej w określonym czasie.
 - uŜywanie osęki do lądowania ryb
 - uŜywania sprzętu wędkarskiego niezgodnego z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb

  U W A G A !

Zdyskwalifikowanemu zawodnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty startowej lub innych poniesionych
kosztów

CENNIKOCHRONA PRAW OSOBOWYCHREGULAMIN PORTALUREGULAMIN FORUM