karpPoniedziałek, 14 marca 2016 karpImieniny: Dalii, Leona, Matyldy karpOstatnia aktualizacja: 2015-09-03
logowanie
Login: Hasło:
reklama
współpraca
kluby
gadugadu albert 7300154 mail 501-780-671   albert@carpstrong.eu  
reklama

ostatnio dołączyli
iwonkak12@wp.pltyberxcarpTomForModoliverLee76
reklama
statystyki
Ilość odwiedzin: 2141569
Ilość odwiedzin dziś: 255
Ilość użytkowników: 774
ochrona praw osobowych CARPSTRONG.EU

Informacja o cookies.
Informujemy, że używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w następujących w celach: reklamowych, statystycznych oraz w celu umożliwienia personalizacji strony i logowania się do konta. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby nie używać plików cookies, jednak wtedy strona może nie działać poprawnie.
Jeśli korzystasz z naszej strony bez wprowadzania zmian, to uznajemy, że wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.

 

 

Ochrona prywatności
Portal CARPSTRONG nie gromadzi danych osobowych użytkowników niniejszej Witryny, z wyjątkiem ograniczonego zakresu informacji w związku z wykorzystaniem tzw. "cookies"  (tzn. małych plików tekstowych umieszczanych w komputerze użytkownika i wykorzystywanych w chwili połączenia z Witryną). Cookies używane są w celu badania ogólnego ruchu użytkowników na Witrynie, co z kolei umożliwia lepsze poznanie preferencji użytkowników, nie są natomiast wykorzystywane przez Serwis w celu identyfikacji bądź badania ruchu konkretnych użytkowników.

 

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
Prawa dostępu do danych:
Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronach www.carpstrong.eu. Powierzone nam przez Państwa dane osobowe sa przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z pózn. zm.) Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z pozn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Serwis CARPSTRONG ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia naszym klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie naszych klientów o oferowanych przez nas produktach i usługach.

W niektórych przypadkach (np. badania ankietowe, formularze zamówień) zbieramy informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec klientów, obejmujących m.in. dostarczanie subskrybowanych wiadomości.


Konta użytkowników

-Dostęp do wybranych usług dostępnych w portalu Carpstrong.eu wymaga założenia konta użytkownika portalu. Po przeprowadzeniu procesu rejestracji i autoryzacji użytkownik otrzymuje pełny dostęp do usług oferowanych przez portal.

-Dostęp do usług oferowanych przez portal Carpstrong.eu jest uzależniony od rodzaju konta użytkownika. Administrator serwisu może udostępniać lub ograniczać użytkownikom (na dowolny okres) prawa dostępu do bezpłatnych modułów serwisu w zależności od potrzeb portalu.

-Użytkownik portalu Carpstrong.eu ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści umieszczane w ramach własnego konta z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.

-Użytkownik publikując treści w portalu Carpstrong.eu oświadcza, że posiada do nich wszelkie prawa oraz, że udostępnia je innym użytkownikom portalu na czas nieokreślony i nieodpłatnie.

-Użytkownik publikujący treści w portalu Carpstrong.eu wyraża zgodę na ich nieodpłatne wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych.

-Administrator portalu Carpstrong.eu zastrzega sobie prawo do przejęcia częsci lub całości treści opublikowanych przez użytkownika, jeśli wymaga tego długofalowa polityka portalu. Użytkownikowi z tego tytułu nie przysługuje wynagrodzenie.

-Administrator portalu Carpstrong.eu zastrzega sobie prawo do przesyłania do użytkowników za pomocą poczty elektronicznej materiałów informacyjnych oraz reklamowych. W przypadku rezygnacji z ich otrzymywania, prosimy użytkowników o informacje droga mailową biuro@carpstrong.eu

-Status "użytkownika moderatora" może zostać nadany użytkownikowi czasowo a wszelkie treści stworzone przez użytkownika w okresie moderacji pozostają własności Carpstrong.eu

-Administrator portalu Carpstrong.eu zastrzega sobie prawo skasowania konta użytkownika jeśli uzna to za zasadne.

 

 

Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji bez zgody rodziców lub opiekunów.

 

CENNIKOCHRONA PRAW OSOBOWYCHREGULAMIN PORTALUREGULAMIN FORUM